Creus que necessites més publicitat?

En el cas que consideris que necessita més publicitat del que oferim en el paquet estàndard del concurs, podem oferir-te enviaments addicionals. Fins a un màxim total de vuit enviaments.

Com apreciem molt als nostres usuaris, limitem el nombre màxim d’enviaments per no ser una moléstia.