Organització de concursos

Som conscients del nivell de complexitat que comporta l’organització d’un concurs, partint del disseny del concurs, la comunicació de la seva existència a autors que habitualment participen, gestionar els cobraments dels participants (en el cas que el concurs sigui de pagament), disposar d’una plataforma per efectuar el veredicte i després comunicar els resultats i generar els llistats que les organitzacions com la FIAP demanen …. és un treball tediós …

T’oferim una plataforma que t’ofereix:

  • Integració de l’eina a la teva web.
  • Quatre enviaments de publicitat de la teva concurs a una base de subscriptors,
  • Recepció de les obres i gestió dels cobraments de les tarifes de participació,
  • Una eina per efectuar el veredicte sense necessitat de connexió a Internet,
  • Comunicació de resultats a tots els participants per correu electrònic.
  • Possibilitat d’integrar una galeria de premis a la teva web.
  • Descàrrega de totes les obres que han participat en el concurs.